Tarief

De kosten van een behandelgesprek zijn € 110,- (BTW vrijgesteld). Dit gesprek duurt 45 tot 60 minuten.

Vergoeding

Het is van belang zelf na te gaan of behandeling vergoed wordt. De praktijk is niet BIG-geregistreerd. Behandeling die geboden wordt valt onder alternatieve/complementaire hulp. Eventuele vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering, tussen verzekeraars en aanvullende verzekeringen bestaan grote verschillen. Geef bij het navragen bij je verzekeraar altijd de AGB codes door die de praktijk bezit en mijn lidmaatschap bij beroepsvereniging De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
Overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden

Ook andere instanties kunnen je mogelijk helpen bij de vergoeding van behandeling of coaching. Het UWV of werkgevers hebben speciale regelingen zoals een persoonlijk loopbaanbudget (PLB). Studenten kunnen via studiefondsen of een Persoons Gebonden Budget kijken of vergoeding mogelijk is.

Wil je meer weten of twijfel je dan kan je mij natuurlijk bellen om even te overleggen.

Wanneer je een afspraak af wilt zeggen kan dit kosteloos tot maximaal 48 uur van te voren.

Ik ben in het bezit van de volgende registraties en lidmaatschappen:

  • AGB Zorgverlenerscodes: 90-049840
  • AGB Praktijkcode: 94-60780
  • Registratie Complementair Psycholoog
  • Lidmaatschap Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)